##rt.authorBio##

Bulletin for the Study of Religion Volume 40 No. 4

. Bulletin