Nekopejte do nás, ještě nejsme mrtví / Don’t dig into us We are not dead yet / 2011 from SVIET on Vimeo.

What would you say if anthropologists began to examine your lifestyle; archaeologists searching for fingerprints in the country that you left behind and tried to examine your life through the archaeological remains of your activities? This thought provoking video explores this question through a discussion of the archaeological remains of tramp activity in the Czech Republic.

Co byste si řekli, kdyby antropologové začali zkoumat váš životní styl, archeologové hledali otisky v zemi, které jste po sobě zanechali a snažili se tak podat výpověď o vašem životě skrze pozůstatky vaší činnosti? Přestože už boje o ceny na březové kůře nesleduje 500 diváků, v pátek odpoledne na nádraží nepotkáte davy lidí v zelených mundůrech a usárnou na zádech, na oblíbených tábořištích se to hemží pomníčky a dřevěnými kříži, o potlachu a víkendové romantice v přírodě se promítají filmy na festivalech, trampové se přesvědčivě hájí – „Nekopejte do nás, ještě nejsme mrtví!“ Z čeho se skládá mozaika dnešního trampingu?
Film vznikl v rámci několika praktických seminářů věnovaných tvorbě etnografického dokumentu od základů zacházení s kamerou přes formulaci námětu a scénáře, po postprodukční úpravu. Film je výsledkem počátečních snah o vizuální zpracování antropologicky pojatého tématu tramping.

Direction, Camera , Editing: Lenka Hollerová , Monika Hertlová , Thomas Hirt
Production: Studio visual ethnography at the Department of Anthropology , University of West Bohemia in Pilsen

Back to the Archaeology Blog