Reviews

The book is a splendid resource for anyone interested in implicit arguments in Hungarian and beyond. By providing rich empirical material exemplifying a variety of implicit arguments rather than focusing narrowly on a chosen type, it offers a refreshing bird’s eye view on the mechanisms governing their interpretation through considering the interaction of different components of linguistic knowledge as applied in actual language use. As the discussion is structured around the very clear division into three manners of implicit argument interpretation, it will be useful not only to researchers, but also to advanced students just setting out on the quest in search of missing arguments.
Intercultural Pragmatics


A könyv mintegy 200 nyelvi példán elemzi, hogy milyen szűkített értelemben sajátos csak itt a magyar nyelv, s hogy ezek az elhagyások mennyire tükröznek egyetemes vonásokat a nyelvi építkezésben és a nyelvfeldolgozásban.

The book analyses through 200 Hungarian language examples in what sense Hungarian language is specific regarding the omission of verbal arguments and how these omissions mirror universal features in language construction and language processing.

Csaba Pléh, Department of Cognitive Science, CEU, Budapest, Hungary
Magyar Pszichológiai Szemle, 76 (2021) 3–4, 569–570
DOI: 10.1556/0016.2021.00043


Németh T. következetesen érvel amellett, hogy bármilyen igetípusról is legyen szó, az implicit igei argumentumok viselkedését csak úgy írhatjuk le kimerítően, ha képesek vagyunk a különböző nyelvészeti részdiszciplínák nézőpontjait és adatkezelési módszereit integrálni.

Németh T. consistently argues that regardless of the type of verbs the behaviour of implicit verbal arguments can be described exhaustively if we are able to integrate the perspectives and data collecting and analysing methods of various linguistic disciplines.
Zoltán Vecsey, MTA-DE-SZTE Research Group for Theoretical Linguistics, Eötvös Loránd Research Network
Magyar Tudomány 182(2021)9, 1272–1274
DOI: 10.1556/2065.182.2021.9.14